Colofon

Deze site is het resultaat van een samenwerkingsproject van het NIGZ en de Universiteit voor Humanistiek. Dit project had tot doel om uitgangspunten van empowerment een meer integraal onderdeel te laten vormen in het denken en handelen in de gezondheidsbevordering en preventie. Het project was onder meer gericht op het ontwikkelen van een kwaliteitsinstrument voor 'werken aan gezondheidsbevordering en empowerment' voor professionales op het terrein van gezondheidsbevordering en preventie en een daaraan gekoppeld meet- en monitorsysteem. Dit kwaliteitsinstrument is een aanvulling op het Preventie Effectmanagement Instrument, de Preffi. Beide instrumenten zijn via deze webapplicatie beschikbaar gemaakt. Daarnaast biedt deze site alle informatie over Preffi 2.0 en Empowerment.

Het project is mogelijk gemaakt met financiering van ZonMw, in het kader van het programma Gezond Leven.

Medewerkers van het CBO zijn betrokken bij de inhoudelijke redactie van deze site. 

Vormgeving, techniek en hosting

e-Vision, Leiden
http://www.e-vision.nl/

  

Validatie

Deze site streeft naar validatie volgens de volgende standaarden.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

  

Voor wie?

Deze website is bestemd voor professionals in de gezondheidsbevordering en preventie en voor alle professioneel geïnteresseerden in dit veld.

 

Bestanden in PDF formaat lezen of downloaden

Op de site wordt een aantal documenten aangeboden in PDF formaat.
Om deze bestanden te lezen, hebt u een programma nodig dat deze bestanden kan lezen. Dit programma, de Acrobat Reader kunt u gratis downloaden.

 

Foto's en afbeeldingen

De foto's en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

Privacy richtlijnen

Het NIGZ respecteert uw recht op privacy. Wij verzamelen enkel die persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig op de website of via e-mail verstrekt. Wij verzamelen algemene informatie (zoals het type browser, opgevraagde bestanden, land van waaruit informatie wordt opgevraagd) om onze website te verbeteren. De gegevens die u aan het NIGZ verstrekt, worden gebruikt om uw bestellingen op te volgen, uw inschrijving voor producten of diensten te realiseren, of om uw vragen te beantwoorden. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wel kan het NIGZ gebruik maken van daartoe gemachtigde derden voor het verzamelen, opvolgen en verwerken van uw persoonsgegevens.

De site kan 'cookies' bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u 'herkent' als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. Webbrowsers kunnen door de gebruiker zodanig worden geconfigureerd dat zij geen 'cookies' accepteren. De website van het NIGZ functioneert ook bij geen acceptatie van 'cookies'.

Op de website bestaat bij sommige producten of diensten de mogelijkheid u af te melden of uw gegevens te wijzigen. Daarnaast kunt u als u via de site of via e-mail persoonsgegevens aan het NIGZ heeft verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, ons hiertoe vragen op nigz@nigz.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om aan uw verzoek gevolg te geven.

Het kan noodzakelijk zijn - indien het wordt vereist door de wet of bij gerechtelijke of administratieve onderzoeken - dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.
Het NIGZ behoudt zich het recht voor om deze privacy richtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze website weergeven.

Disclaimer

Wij wijzen u op de disclaimer van deze site, waarnaar onderaan op iedere pagina verwezen wordt.