Disclaimer

Algemeen

Aan het vervaardigen en onderhouden van de informatie op deze website, www.gbkwaliteit.nl, hebben wij de uiterste zorg besteed. Desondanks aanvaardt het CBO geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, nog voor schade, overlast of ongemak van welke aard dan ook. Ook voor handelingen, nalatigheden en beslissingen op deze informatie gebaseerd zijn wij niet verantwoordelijk. Aan de inhoud van de website kunnen voorts op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gedaan. 

Inhoud

Onze organisatie is geen hulpverlenende instelling en verstrekt als zodanig ook geen medische adviezen. Wij kunnen dan ook niet beoordelen of een bepaalde handeling wqel of niet de juiste is.

Externe links

Deze website bevat links en verwijzingen naar die van andere organisaties. Het CBO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor enige schade voortvloeiend daaruit.

Privacybescherming

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische uitwisseling met deze website worden met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Adres

CBO

Postbus 20064

3502 LB Utrecht

T 030 - 284 39 00

F 030 - 294 36 44

E info@cbo.nl