Digitale Refka

Het Referentiekader (Refka) is een kwaliteitsinstrument voor de gezondheidsbevordering. Het geeft inzicht  in de factoren die bij de planning en uitvoering van gezondheidsbevordering een rol spelen. Met het Refka analyseert u systematisch al deze factoren en brengt ze met elkaar in verband. Hiermee kunt u nagaan welke verbeteringen op korte of lange termijn u kunt aanbrengen.
Deze site bevat een digitale versie van het Refka. Eerder verscheen het Refka al in gedrukte vormen. Met de aangepaste digitale versie Refka 2.0 is dit model toegankelijker geworden en het gebruik makkelijker.

Ook kunt u zich aanmelden voor de netwerkgroep Refka op het digitale netwerk voor professionals wingeZ.