Aandachtslijnen

In iedere fase van een project onderscheiden we tien aandachtslijnen die te maken hebben met Ambitie, Capaciteit en Sturing. De invulling van iedere aandachtslijn is sterk afhankelijk van de fase waarin een project verkeert (Oriëntatie, Plan, Uitvoering en Slot)  De aandachtslijnen kunnen we als volgt onderverdelen:


Ambitie:

  • Resultaat
  • Strategie
  • Informatie/onderzoek
  • Publiciteit

Capaciteit:

  • Menskracht
  • Geld
  • Tijd

Sturing:

  • Organisatie
  • Leiding
  • Documentatie

Als we de vier fasen koppelen aan de tien aandachtslijnen, ontstaat een matrix van 4 x 10 velden. Dit is het OPUS-model voor projectmanagement. Iedere aandachtslijn gekoppeld aan de fase levert een checklist op.