Relatie met Preffi

De Preffi is vooral behulpzaam bij het invullen van de ambitie ofwel bij het invullen van inhoudelijke vragen (omvang probleem, theoretische onderbouwing, welke interventies passen bij gekozen doelen en wat is erover bekend). Door de stappen van dit instrument zorgvuldig te volgen, kom je tot onderbouwde keuzes bij het oplossen van het probleem of het realiseren van je idee. De Preffi gaat ook in op het belang van de randvoorwaarden, zoals draagvlak, capaciteit en de sturing door de projectleider.

Projectmanagement vanuit het OPUS-model gaat veel dieper in op het organiseren van de randvoorwaarden: welke stappen moet je nemen om een idee te realiseren, wat heb je daarvoor nodig aan mensen, tijd en geld (capaciteit), hoe zorg je voor voldoende draagvlak en hoe organiseer je de communicatie binnen en buiten je project?

Onderstaand schema laat zien hoe de twee modellen zich ten opzichte van elkaar verhouden:

VERGELIJKING Preffi  en OPUS

OPUS

Preffi

AMBITIE
Resultaat
Strategie

Informatie
Publiciteit

 

 

Doelgroep
Doelen
Interventie-ontwikkeling
Probleemanalyse
Determinanten
Evaluatie
Implementatie
Implementatie  

 

CAPACITEIT
Tijd
Mensen
Geld

 

Randvoorwaarden en haalbaarheid

STURING
Projectorganisatie
Projectleider
Documentatie

 

Randvoorwaarden en haalbaarheid