OPUS

Een model voor projectmatig werken                                     

Het OPUS-model van het NIGZ (Saan et al, 2004) is specifiek ontwikkeld voor projectmanagement in preventie en gezondheidsbevordering. OPUS staat voor Oriëntatie, Planning, Uitvoering, Slot, ofwel de fasering van een project. Het model houdt rekening met het sociale karakter en de dynamische omgeving van dit vakgebied. Het is een hulpmiddel om bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie alle met het project verbonden handelingen snel en makkelijk in kaar te brengen.

Kenmerkend voor het werken volgens OPUS is het beeld van de weegschaal, waarin wordt neergezet waar het in projectmanagement om gaat:

  • Afstemming tussen ambitie en capaciteit
  • Bijsturing waar nodig

Projectmangement en Preffi vullen elkaar aan. Ze zijn naast elkaar te gebruiken. De Preffi gaat over het verhogen van de effectiviteit van een interventie. Het gaat erom wat je gaat doen. Bij projectmangement gaat het om hoe je een project gaat inrichten en sturen. Sommige projectmanagementaspecten zijn al in de Preffi verwerkt, met name criterium 1.1. Draagvlak, Criterium 1.2 Capaciteit en criterium 1.3 Sturing door de projectleider.

Het model bestaat uit een matrix met twee dimensies:

  • Fasen
  • Aandachtslijnen.

De fasen worden onderscheiden in een viertal stappen in probleemoplossing en het proces van samenwerking die in ieder project voorkomen: de Oriëntatiefase, de Planfase, de Uitvoeringsfase en de Slotfase (OPUS).

De tweede dimensie, de aandachtslijnen, geeft per fase aan hoe de projectleider de aandacht moet verdelen over drie terreinen:

  • Ambitie
  • Capaciteit
  • Organisatie (sturing)

Deze drie terreinen worden vervolgens verder uitgesplitst in tien aandachtsgebieden. Onderstaand schema laat zien hoe het OPUS-model in matrix kan worden weergegeven.

Deze informatie over projectmatig werken en het OPUS-model is afkomstig uit het boek "Projectmanagement voor gezondheidsbevordering en preventie" aan (te bestellen via de winkel van het NIGZ).

Het managen van een project vraagt inhoudelijke deskundigheid en organisatorische vaardigheden. Wilt u leren hoe u projectmatig werken kunt toepassen in uw eigen werkpraktijk? Dan raden wij u aan deel te nemen aan de cursus "Projectmatig werken".