Publicaties

  • Toolbox 

De Toolbox biedt u overdenkingen en handreikingen voor het onderzoeken en meten van empowerment bij de einddoelgroepe toolbox is bedoeld voor onderzoekers en professionals die geïnteresseerd zijn in het meten van empowerment. Om de informatie in de toolbox goed te kunnen gebruiken is enige kennis van evaluatiemethoden en -instrumenten gewenst. Professionals die weinig kennis hebben van onderzoeksmethoden, raden we aan om contact op te nemen met een onderzoeker, bijv. bij de afdeling Epidemiologie van de GGD. De toolbox biedt twee soorten informatie:

  • Enerzijds geven we algemene informatie over empowerment en het onderzoeken en meten ervan: gangbare definities, centrale werkprincipes, een conceptuele indeling in niveaus en aspecten van empowerment, en enige algemene informatie over het evalueren van empowermentprojecten.
  • Anderzijds tonen we allerlei instrumenten die eerder zijn gebruikt voor het onderzoeken en meten van (aspecten van) empowerment. Met een zo complex, breed en algemeen begrip als empowerment is er niet één allesomvattend instrument dat voor alle projecten of situaties geschikt is. Daarom is gekozen voor een toolbox met voorbeelden van instrumenten.

De complete toolbox is te downloaden of te bestellen via de Winkel van de NIGZ-site. 
Op deze site is de toolbox ook digitaal te raadplegen als digitale toolbox.

  • Gebruikersonderzoek

De concept-EKI is in een gebruikersonderzoek getest. Tijdens het onderzoek werden de volgende onderzoeksvragen onderzocht:

  • In welke mate is het EKI 'face valide'?
  • In welke mate is het EKI inhoudsvalide?
  • In welke mate is het EKI een bruikbaar instrument voor praktijkwerkers?

Het verslag van deze testfase is gratis te downloaden vanuit de Winkel van de NIGZ-site.