Preffi-prijs

Elke twee jaar wordt de Preffi-prijs door het NIGZ uitgereikt. Het NIGZ looft de prijs uit voor het - op dat moment - meest veelbelovende project op het terrein van gezondheidsbevordering en preventie.

Procedure en criteria Preffi-prijs
Alle interventies, programma's, projecten of activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering en ziektepreventie kunnen meedingen naar de prijs. Een deskundige jury zal de projecten beoordelen. De prijswinnaar wordt altijd bekendgemaakt tijdens het Nationaal Congres Gezondheidsbevordering en Preventie. Op dit congres wordt uitgebreid aandacht besteed aan het winnende project evenals aan de genomineerde projecten.

Adviesmogelijkheid
Het NIGZ biedt de deelnemers de mogelijkheid om advies te vragen over de wijze waarop het project is beschreven. Voordat een projectbeschrijving naar de jury gaat, kan iedere deelnemer, indien gewenst, van minimaal twee adviseurs -professionals in de gezondheidsbevordering en preventie - suggesties krijgen voor het aanscherpen van de projectbeschrijving. Een mooie kans op feedback!

Beoordelingscriteria
Het oordeel van de jury is gebaseerd op criteria die in Preffi 2.0 staan, zoals:

  • probleem- en determinantenanalyse
  • formulering van doelen
  • motivatie voor de gemaakte keuzes voor doelgroep, doelen en interventie
  • interventieontwikkeling, waaronder gebruik van effectieve technieken (bijv. ruimte voor persoonlijke benadering, feedback)
  • implementatiestrategie
  • monitoring en tussentijdse bijsturing
  • opzet en eventuele resultaten van proces- en effectevaluatie
  • aandacht voor randvoorwaarden en haalbaarheid
  • bij de laatste Preffi-prijs 2009 is expliciet beoordeeld op empowerment.

De jury beoordeelt alle inzendingen op bovengenoemde criteria en kijkt naar de planmatigheid, kwaliteit en effectiviteit van de projecten, zoals neergeschreven. De jury nomineert maximaal drie projecten die voor de Preffi-prijs in aanmerking komen en houdt daarbij rekening met randvoorwaarden als tijd, geld en beschikbare menskracht.

Prijswinnaars

De Preffi-prijs 2009 werd uitgereikt aan'gewonnen door "Watwiljijmetwiet.nl" van Tactus Verslavingszorg. Tweede werd het project ‘ACTOR' van Stichting In Beweging. De derde plaats ging naar het project ‘Eet GoedKoop Gezond' van GGD IJsselland.
Meer informatie is te lezen in het Juryrapport.

De Preffi-prijs 2007 werd uitgereikt aan 'Rokers verdienen 'n beloning' van Stivoro. Op een gedeelde tweede plaats eindigden 'In Balans' van NISB en 'Gaycruise.nl' van GGD Rotterdam.
Meer informatie is te lezen in het Juryrapport.

De Preffi-prijs 2005 werd uitgereikt aan www.alcoholdebaas.nl van TACTUS en Kids for Fit' van GGD Gooi & Vechtstreek. Op de derde plaats eindigde Preventie van depressie bij ouderen in verzorgingshuizen van GGZ Westelijk Noord-Brabant.
Meer informatie is te lezen in het Juryrapport.

De Preffi-prijs 2003 werd uitgereikt aan het project Preventieve ondersteuning van mantelzorgers van ouderen met gedragsproblemen van InterZorg Ouderen en Mediant. De tweede plaats was voor Vrije vogel van MOA AZC Almere en De Meregaard Almere. Op de derde plaats eindigde Ouderenzorg & GGZ van GGz Groningen.
Meer informatie is te lezen in het Juryrapport.

De Preffi-prijs 2000 werd aangereikt aan Hartslag Limburg van de GGD Zuidelijk Zuid-Limburg en aan het project 'Armoede en gezondheid van kinderen van de GGD West-Brabant. Twee derde prijzen zijn gevallen op 'Grip op eigen veiligheid' van Raad voor het Ouderenbeleid Sneek en de GGD Fryslân en op 'Ontbijtproject' van de GGD Twente.
Meer informatie is te lezen in het Juryrapport.