Toolbox

Deze pagina toont diverse meetinstrumenten die kunnen worden gebruikt voor het onderzoeken en meten van (aspecten van) empowerment. Met een zo complex, breed en algemeen begrip als empowerment bestaat er niet één allesomvattend instrument dat voor alle projecten of situaties geschikt is. Daarom is gekozen voor een "toolbox" met voorbeelden van specifiekere meetinstrumenten.

De meetinstrumenten zijn geordend naar niveau en aspect van empowerment.

 • Niet-specifieke meetinstrumenten voor empowerment (gericht op het algemene concept van empowerment)
 • Specifieke meetinstrumenten voor empowerment (gericht op een kleiner aantal niveaus of aspecten van empowerment)
  Specifieke meetinstrumenten kunnen zich richten op:
            - Persoonlijke empowerment
            - Community empowerment

Van beide sooren instrumenten zijn er veel beschikbaar. Per niveau zijn de instrumenten geordend naar het aspect dat zij beogen te meten. Als een instrument meerdere aspecten meet, is het bij al die aspecten in zijn geheel weergegeven. Dit geldt voor een aantal instrumenten, dus in het overzicht komt u regelmatig dezelfde instrumenten tegen.

Meer toelichting over de meetinstrumenten vindt u in de uitgebreide publicatie:

 • Toolbox
  voor het meten van empowerment bij de doelgroep".
  Zie voor meer informatie deze site onder Publicaties.

Niet specifieke instrumenten:
Instrumenten te gebruiken op Persoonlijk én Communityniveau

     

Specifieke instrumenten: Persoonlijk niveau 

Zelfbeleving

Aspecten van zelfbeleving:

Kritisch bewustzijn

Aspecten van kritisch bewustzijn: 

 • Inzicht in eigen doelen, verlangens en behoeften met betrekking tot gezond leven
 • Inzicht in interpersoonlijke en maatschappelijke (machts)verhoudingen, (verinnerlijkte) beelden en opvattingen en de relatie met gezond leven
 • Inzicht in de eigen mogelijkheden en middelen om gezond leven doelen te verwezenlijken
       Instrumenten Kritisch bewustzijn (niet onderverdeeld)

Gedrag

 

Uitingen van persoonlijke empowerment, zoals:

Specifieke instrumenten: Community niveau 

Beleving

Aspecten van beleving: 

Kritisch bewustzijn

Aspecten van kritisch bewustzijn: 

 • Inzicht van de gemeenschap in gedeelde doelen, verlangens en behoeften met betrekking tot gezond leven
 • Inzicht van de gemeenschap in maatschappelijke (machts)verhoudingen, beelden en opvattingen en de relatie met gezond leven
 • Inzicht van de gemeenschap in de eigen mogelijkheden en middelen om gezond leven doelen te verwezenlijken
       Instrumenten Kritisch bewustzijn (niet onderverdeeld)

Gedrag

Uitingen van community empowerment, bijvoorbeeld: