Preffi-prijs

Expertise CBO

In het verleden werd elke twee jaar de Preffi-prijs door het NIGZ uitgereikt. Het NIGZ loofde de prijs uit voor het - op dat moment - meest veelbelovende project op het terrein van gezondheidsbevordering en preventie. Alle interventies, programma's, projecten of activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering en ziektepreventie konden meedingen naar de prijs. Een deskundige jury heeft de projecten beoordeeld. De huidige verantwoordelijken voor Preffi bij CBO waren betrokken bij dit traject en hebben ruime ervaring met het beoordelen en adviseren bij projecten. Ook kunnen zij een dergelijk traject opzetten voor uw beroepsgroep of binnen uw veld om de kwaliteit van projecten te vergroten.

Adviesmogelijkheid
Het CBO biedt de deelnemers de mogelijkheid om advies te vragen over de wijze waarop het project is beschreven. Voordat een projectbeschrijving naar de jury gaat, kan iedere deelnemer, indien gewenst, van minimaal twee adviseurs -professionals in de gezondheidsbevordering en preventie - suggesties krijgen voor het aanscherpen van de projectbeschrijving. Een mooie kans op feedback!

Beoordelingscriteria
De projecten worden beoordeeld op criteria die in Preffi 2.0 staan, zoals:

  • probleem- en determinantenanalyse
  • formulering van doelen
  • motivatie voor de gemaakte keuzes voor doelgroep, doelen en interventie
  • interventieontwikkeling, waaronder gebruik van effectieve technieken (bijv. ruimte voor persoonlijke benadering, feedback)
  • implementatiestrategie
  • monitoring en tussentijdse bijsturing
  • opzet en eventuele resultaten van proces- en effectevaluatie
  • aandacht voor randvoorwaarden en haalbaarheid
  • bij de laatste Preffi-prijs 2009 is expliciet beoordeeld op empowerment.

Prijswinnaars van Preffi-prijs in het verleden

De Preffi-prijs 2009 werd uitgereikt aan'gewonnen door "Watwiljijmetwiet.nl" van Tactus Verslavingszorg. Tweede werd het project 'ACTOR' van Stichting In Beweging. De derde plaats ging naar het project 'Eet GoedKoop Gezond' van GGD IJsselland.
Meer informatie is te lezen in het Juryrapport.

De Preffi-prijs 2007 werd uitgereikt aan 'Rokers verdienen 'n beloning' van Stivoro. Op een gedeelde tweede plaats eindigden 'In Balans' van NISB en 'Gaycruise.nl' van GGD Rotterdam.
Meer informatie is te lezen in het Juryrapport.

De Preffi-prijs 2005 werd uitgereikt aan www.alcoholdebaas.nl van TACTUS en Kids for Fit' van GGD Gooi & Vechtstreek. Op de derde plaats eindigde Preventie van depressie bij ouderen in verzorgingshuizen van GGZ Westelijk Noord-Brabant.
Meer informatie is te lezen in het Juryrapport.

De Preffi-prijs 2003 werd uitgereikt aan het project Preventieve ondersteuning van mantelzorgers van ouderen met gedragsproblemen van InterZorg Ouderen en Mediant. De tweede plaats was voor Vrije vogel van MOA AZC Almere en De Meregaard Almere. Op de derde plaats eindigde Ouderenzorg & GGZ van GGz Groningen.
Meer informatie is te lezen in het Juryrapport.

De Preffi-prijs 2000 werd aangereikt aan Hartslag Limburg van de GGD Zuidelijk Zuid-Limburg en aan het project 'Armoede en gezondheid van kinderen van de GGD West-Brabant. Twee derde prijzen zijn gevallen op 'Grip op eigen veiligheid' van Raad voor het Ouderenbeleid Sneek en de GGD Fryslân en op 'Ontbijtproject' van de GGD Twente.
Meer informatie is te lezen in het Juryrapport.