Ontwikkeling

In het vak gezondheidsbevordering en preventie is planmatig en systematisch werken een essentiële voorwaarde voor effectiviteit. Daarom is het de voorganger van het NIGZ, het landelijke centrum GVO in 1994 gestart met een project om richtlijnen voor effectiviteit van gezondheidsbevordering op te stellen.

Dit leidde in 1995 tot het Preventie Effect Instrument, de Preffi 1.0. Het is sinds die tijd een in brede kring erkende en gebruikte richtlijn om projecten voor te bereiden, bij te sturen en te beoordelen.

Eind 2000 is gestart met de ontwikkeling van een tweede versie. Na een uitgebreid consensustraject waarin zowel wetenschappers als praktijkwerkers hebben geparticipeerd en een uitgebreide testperiode is de Preffi 2.0 begin 2003 gelanceerd. Gelijktijdig is toen de naam veranderd in Preventie Effectmanagement Instrument.

In 2006 en 2007 is in aanvulling op de Preffi 2.0 een Empowerment Kwaliteit Instrument (EKI) ontwikkeld.

Sinds 1995 voert het NIGZ tal van implementatie-activiteiten uit om het gebruik van de Preffi te stimuleren. Vanaf augustus 2012 zet het CBO deze activiteiten voort.

De Preffi 2.0 is inmiddels vertaald in het Engels, Frans, Hongaars en Noors. De Preffi was tevens een van de belangrijke basisinstrumenten voor de ontwikkeling van het European Quality Instrument for Health Promotion. Daarnaast is het onlangs (2014/2015) gebruikt als het basisinstrument voor de ontwikkeling van een kwaliteitsinstrument voor Health Promotion gericht op People Who Inject Drugs binnen het Europese Joint Action programm on HIV-prevention.

De hoofdpunten van de ontwikkeling in vogelvlucht is te vinden in de volgende presentatie.

Een uitgebreide beschrijving van de ontwikkeling van de Preffi van van 1995 tot 2005 en de ideeën die daarbij een rol hebben gespeeld vindt u in het eerste hoofdstuk van het proefschrift. Met name paragraaf 1.4 gaat op de ontwikkelingen in.