EKI

Het Empowerment Kwaliteits Instrument

Het doel van het Empowerment Kwaliteit Instrument (EKI) is om de empowerment- benadering een meer integraal onderdeel te laten vormen in het denken en handelen in de gezondheidsbevordering en pre­ventie. Bovendien wil het een bijdrage leveren aan het operationaliseren ervan.  

Het EKI is een aanvulling op de Preffi 2.0. Waar de Preffi de planmatige stappen in het ontwerpproces representeert, brengt het EKI bij ieder van die stappen de empowermentaspecten in beeld. De items van de Preffi 2.0 zijn vanuit een ‘empower­ment-benadering' opnieuw bekeken op basis waarvan aanvullende items geformuleerd. Deze zijn binnen een project specifiek op empower­ment van toepassing. De opzet en structuur van het EKI is op een zelfde wijze ontwikkeld als de Preffi 2.0 (Molleman e.a., 2003). Uiteraard blijven de items van de Preffi voor ieder project, ook die met sterke empowermentdoelen, relevant.

Het EKI-instrument bestaat uit de volgende onderdelen: 

Op deze site vindt u de digitale EKI. Deze leidt u door de verschillende vragen en nodigt u uit om verbeter- en actiepunten te noemen. Om deze te gebruiken moet u in loggen en vervolgens uw EKI-project in te voeren. Voordat u voor de eerste keer inlogt, dient u zich eerst eenmalig te registereren.

Hoe kan ik empowerment in een project inbouwen?

Er zijn vijf aandachtspunten die in het werken met empowerment centraal staan:

  • Doelgroepparticipatie
  • De rol van de gezondheidsbevorderaar
  • Empowermentdoelen
  • Empowermenttechnieken
  • Toolbox voor het meten van empowerment voor de evaluatie

Lees meer over deze aandachtspunten (pdf, 18 kb).

In de workshop Empowerment Kwaliteit Instrument krijgt u zicht op de begrippen empowerment en doelgroepparticipatie in gezondheidsbevordering en preventie. U leert hoe u de empowerment-benadering een meer integraal onderdeel kunt laten zijn in het denken en handelen in de gezondheidsbevordering en preventie.