Preffi 2.0

Het instrument Preffi 2.0 in het kort

Preffi staat voor Preventie Effectmanagement Instrument. Het is een kwaliteitsinstrument dat een systematische werkwijze ondersteunt en tot doel heeft de effectiviteit van gezondheidsbevorderende projecten te vergroten.
Preffi 2.0 is door gezondheidsinstituut NIGZ ontwikkeld in samenwerking met GVO-praktijkmedewerkers, GVO- en preventiedeskundigen en wetenschappelijk onderzoekers. Sinds augustus 2012 worden de Preffi-activiteiten uitgevoerd door het CBO.

Preffi 2.0 bestaat uit 8 clusters met toelichting en informatie uit zowel de theorie als de praktijk:

  1. Probleemanalyse
  2. Determinanten van (psychische) problematiek, gedrag en omgeving
  3. Doelgroep
  4. Doelen
  5. Interventieontwikkeling
  6. Implementatie
  7. Evaluatie
  8. Randvoorwaarden en haalbaarheid

Ieder cluster bevat een aantal criteria waarop een project kan scoren met zwak, matig of sterk. Met behulp van deze scores krijgen alle clusters en het totale project een rapportcijfer. Op basis van deze beoordeling kunnen verbeterpunten en acties worden geformuleerd.

Het Preffi-instrument bestaat uit de volgende onderdelen:

Op deze site vind je een digitale versie van het scoreformulier Preffi 2.0, die je door de verschillende operationaliseringsvragen leidt en je uitnodigt om verbeter en actiepunten te noemen. Om een project te beoordelen dien je in te loggen en het project in te voeren. Aanmelden voor deze website kan tegen een jaarlijkse vergoeding. Direct na aanmelden kun je terecht in het digitale scoreformulier. Voor verdere toelichting en onderbouwing van de 8 clusters kun je het Handboek Preffi aanschaffen via de hierboven vermelde link. Voor cursussen en advisering op het gebied van Preffi kun je mailen naar Annemiek Dorgelo:a.dorgelo@cbo.nl.

 

Hoe gebruik je de Preffi?

Een Preffi-beoordeling begint met een (zo volledig mogelijke) projectbeschrijving. De beoordeling van een project alleen op grond van papier staat of valt met de kwaliteit van de projectbeschrijving. Neem daarom de eigen projectbeschrijving goed door, voordat je deze door anderen laat beoordelen. Voor het uitvoeren van een beoordeling heb je zowel het Scoreformulier als de Operationalisering en normering nodig.

 

Wie werken met de Preffi?
De Preffi is bedoeld voor alle mensen die projecten en interventies (willen) opzetten en uitvoeren op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie, zoals studenten en docenten van (para)medische opleidingen, sociale- en gezondheidswetenschappen, medewerkers, directies en management van GGD'en (thuis)zorginstellingen, thema-insituten, financiers en afnemers van gezondheidsbevordering en preventie.